Paket START MARKET

  • posvetovalni sestanek o strategiji, konkurenčnih prednostih in poslovnem modelu
  • predlog znaka in/ali logotipa, barvne lestvice in tipične tipografije
  • oblikovanje vizitke, dopisnega lista, žiga in ovojnice
  • komplet znakov v vseh oblikah za tisk
  • oblikovna zasnova prodajnega letaka in kataloga izdelkov

Pogoji poslovanja