Paket START INTERNET

  • dvourni posvetovalni sestanek o strategiji, konkurenčnih prednostih in poslovnem modelu
  • predlog znaka in/ali logotipa, barvne lestvice in tipične tipografije
  • oblikovanje vizitke, dopisnega lista, žiga in ovojnice
  • komplet znakov v vseh oblikah za tisk
  • posvetovalni sestanek o namenu in strukturi spletne ali FB strani
  • obdelava prejetih vsebin – 4 ure
  • načrtovanje, oblikovanje in programiranje spletne ali FB strani

Pogoji poslovanja