ZAPELJITE PROJEKT
NA POT USPEHA

KOFEIN IMA ŽE OD LETA 2004 STATUS RAZISKOVALNE ORGANIZACIJE IN LAHKO RAZISKOVALNO-RAZVOJNIM PROJEKTOM PONUDI VRSTO PREVERJENIH STORITEV:

 • vzpostavitev projektnega okolja
 • načrtovanje strategije diseminacije rezultatov projektov
 • študije uporabnosti
 • analize uporabnikov
 • definiranje in testiranje ciljnih skupin
 • načrtovanje in izvedba vseh orodij za diseminacijo projektnih rezultatov
 • analiza in vizualizacija podatkov glede na potrebe ciljne skupine
 • načrtovanje in izdelava projektnih portalov
 • vsebinska zasnova in izvedba elektronskih ali klasičnih novic
 • uredniška obdelava vsebin za objavo
 • načrtovanje in izvedba predstavitvenih dogodkov
 • predstavitve na konferencah in sejmih
 • oblikovanje imena projekta in aktivnosti za ustvarjanje prepoznavnosti
 • storitve grafičnega in industrijskega oblikovanja
 • tehnična realizacija aplikacij za nove medije