PODPORA POSLOVNIM VIZIJAM

KOFEIN ZNA PREPOZNATI IN POUDARITI TEKMOVALNO PREDNOST PODJETJA, STORITVE ALI IZDELKA NA TRGU. ZNA JO CELOVITO KOMUNIKACIJSKO OKREPITI IN ZAGOTOVITI VSO KOMUNIKACIJSKO PODPORO, KI JE POTREBNA ZA DOSEGANJE POSLOVNIH OZIROMA STRATEŠKIH CILJEV.

STRATEGIJE
Oblikovanje odgovorov na temeljna vprašanja podjetij, organizacij in ustanov.

ZNAMKE IN IDENTITETE
Razvijanje učinkovitih identitetnih sistemov in prepoznavne poslovne govorice.

ORODJA KOMUNICIRANJA
Izdelava osnovnih gradnikov sporočanja.

PREDSTAVITVE
Celostno zagotavljanje predstavitvenega gradiva vseh oblik in formatov.

OGLAŠEVANJE
Načrtovanje in izvajanje oglaševalskih dejavnosti in akcij.

NOVI MEDIJI
Izkoriščanje zmogljivosti interaktivnih medijev.

PODPORNE DEJAVNOSTI
Organizacija in nadzor dela specializiranih izvajalcev vseh strok.