get an account

post bank of slovenia, 2009

Zelo uspešna spletna akcija odpiranja računov za dijake in študente. V akciji so vsi, ki so v določenem času odprli račun, dobili pravico do mesečne žepnine, bonusa, ki so ga kasneje za svoje trženjske namene uporabile še mnoge druge banke.

safe on the internet

arnes, 2011

Za projekt VARNI NA INTERNETU so bile poleg spletne strani razvite tudi druge spletne aplikacije. Npr. serija video animacij, ki se pojavljajo na spletni strani in samostojno na portalu You Tube, animirane spletne pasice za spletno oglaševanje in FB profil.

dragon drago

a book, a cd, and online support

Ob izidu knjige z zgoščenko sta bili kot projektna podpora lansirani tudi spletna stran in FB stran; avtor pesmic, Martin Marion, je posnel duhovite kratke videe o Zmajčku Dragu, ki so s pomočjo QR kode vključeni v tiskane oglase.